1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Simplex Csoport Kft. (2120 Dunakeszi, Kagyló u. 27, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Simplex Csoport Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.kisteherautoberles.hu/adatvedelem címen.

A Simplex Csoport Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

A Simplex Csoport Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Simplex Csoport Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Simplex Csoport Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Az adatkezelő adatai

Név: Simplex Csoport Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi Kagyló u. 27.

Cégjegyzékszám: Cg 13-09-169659

Adószám: 24907994-2-13

Telefonszám: +36 20 555 0330

E-mail: info@kisteherautoberles.hu

Az adatkezelővel a fenti elérhetőségeken léphet kapcsolatba.

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Foglaláshoz/szerződéskötéshez szükséges személyes adatok

 • név
 • anyja neve
 • születési idő, hely
 • telefonszám
 • lakcím
 • személyi igazolvány szám
 • vezetői engedély szám
 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása, megőrzési ideje, törlése

Foglaláshoz szükséges adatok előzetes megküldése emailben – 6 hónap

Bérleti szerződés, szerződéskötéshez szükséges adatokkal – 8 év

Amennyiben az emailben elküldött és elektronikus formában tárolt adatait töröltetni kívánja, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel!

A papír alapon tárolt bérleti szerződések – okiratok – megsemmisítése a törvényben foglalt megőrzési időt követően történik.

 1. Technikai adatok

A Simplex Csoport Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Simplex Csoport Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Simplex Csoport Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Simplex Csoport Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 1. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 

A kisteherautoberles.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Simplex Csoport Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Kelt, Dunakeszi 2018. május 12.


kisteherautó bérlés, teherautó bérlés, furgon bérlés, kisteherautóbérlés, kisteher kölcsönző, teherautó kölcsönzés, teherautó kölcsönző Budapesten